Sunday, October 16, 2011

Beberapa entri merepek

Lahirkan Syaitan:
Jangan daftarkan kelahirannya supaya pihak berkuasa tidak dapat kesan perbuatan jahatnya kelak. Ajarkan ia segala perilaku jahat dunia. sampai semua orang gentar kepadanya.

Lahirkan Malaikat:
Ajarkan ia segala syariat dunia. tujukkan ia segala perilaku baik dunia. sampai semua manusia hormat kepadanya.

Lahirkan Insan:
Lupa.